op basis van 80 beoordelingen
Ballenactie - Gratis ballen voor je club! Actie starten

De zaken goed geregeld

Privacy statement

Op deze pagina vind je ons privacy statement. Heb je hier vragen over dan kun je contact met ons opnemen.

Clubplan respecteert de privacy van de bezoekers. Clubplan verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.ballenactie.nl wordt beheerd door Clubplan. Clubplan is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Bedrijfsgegevens:
Clubplan Nederland
KvK: 58882537

Welke gegevens worden opgeslagen?
Wanneer iemand het contactformulier verstuurd, verwerkt Clubplan alleen de gegevens die door de bezoeker zelf worden ingevoerd. Dit zijn:

  • Voornaam en achternaam
  • Clubnaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Naam en e-mailadres worden gebruikt voor het sturen van e-mail ter informatie of beantwoording van de aanvraag door de bezoeker
  • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en bericht worden bewaard in het archief om later in te kunnen zien. Deze gegevens worden niet gebruikt voor e-mailmarkering of andere doeleinden op dat gebied

Door de gegevens aan Clubplan te verstrekken wordt toestemming verleend om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten die Clubplan aanbiedt. Gegevens worden dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp verwerkt.

Worden de gegevens gedeeld?
De ingevoerde gegevens worden niet met derden gedeeld.

Beveiliging
Clubplan neemt beveiligingsmaatregelen om de kans op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot een minimum te beperken. Clubplan houdt zich aan hedendaagse best-practices en beveiligingsstandaarden.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de bezoekersstatistieken te kunnen bijhouden, worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door de browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer iemand de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies is te vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics
Omdat Clubplan graag wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat het gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd, wordt Google Analytics gebruikt. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van de bezoeker wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Het is daarom niet mogelijk om bezoekers persoonlijk te herleiden. Lees hier meer informatie over het beleid van Google Analytics.

Bewaartermijn
Clubplan bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer iemand zich uitschrijft voor een nieuwsbrief of e-mailing, dan worden per direct de gegevens verwijderd.

Rechten
Er is altijd het recht toestemming voor het verwerken van gegevens in te trekken, waarna Clubplan de gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van de gegeven toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Er is ook recht op inzage in verwerkte persoonsgegevens en het recht om persoonsgegevens te rectificeren. Dit kan doormiddel van een schriftelijk inzageverzoek. Mochten de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan doormiddel van een schriftelijk verzoek gegevens worden verwijderd of gewijzigd.

Clubplan zal het verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail gericht aan info@clubplan.nl.

Wijzigen
Clubplan behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Ballenactie nieuws

Rondje langs de velden (juni 2022)

Dit kalenderjaar zijn er inmiddels alweer ruim 150 verenigingen gestart met de Ballenactie. Vanuit...
Lees verder

Ballen inventariseren en aanvullen

Nu het einde van het seizoen nadert voor veel verenigingen is het weer tijd om te inventariseren hoe...
Lees verder